عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

پیام تبریک اردوغان به فرمانده کل نیروهای ژاندارمری ترکیه

فردا 178 امین سالگرد تشکیل فرماندهی کل ژاندارمری ترکیه است

پیام تبریک اردوغان به فرمانده کل نیروهای ژاندارمری ترکیه

فردا 178 امین سالگرد تشکیل فرماندهی کل ژاندارمری ترکیه است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت سالگرد تشکیل ژاندارمری کشور پیام تبریکی به ارتشبد یاشار گولر فرمانده کل ژاندارمری ترکیه ارسال داشت.

اردوغان در این پیام اعلام کرد : فرماندهی کل ژاندارمری ترکیه وظایف عالی اداری و نظامی خود را با شعور و وقوف کامل به اهمیت آن بجای آورده و در تامین نظام اجتماعی نقش موثری ایفا می کند.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اینکه فرماندهی کل ژاندارمری ترکیه برای حراست از وحدت و تمامیت ارضی کشور در سرتاسر کشور با فداکاری و ایثارگری خدمت می کند اعلام کرد : نیروی ژاندارمری ترکیه ماموریت خود برای تامین امنیت ؛ و ثبات کشور و برقراری نظم و آرامش مردم ترکیه تمامی وظایف محوله را به بهترین شکل بجای می آورد.خبرهای مرتبط