بازدید وزیر انرژی از کشتی اکتشاف نفت ترکیه

آلبایراک از کشتی اکتشافی شرکت نفت ترکیه موسوم به بارباروس حایرالدین پاشا که در آبهای نزدیک به سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی به پژوهش های لرزه ای میپردازد، بازدید به عمل آورد

بازدید وزیر انرژی از کشتی اکتشاف نفت ترکیه

برات آلبایراک وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از آغاز فعالیتهای مربوط به حفر چاه استخراج نفت در دریای مدیترانه تا پایان سال جاری، خبر داد.

آلبایراک از کشتی اکتشافی شرکت نفت ترکیه موسوم به بارباروس حایرالدین پاشا که در آبهای نزدیک به سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی به پژوهش های لرزه ای میپردازد، بازدید به عمل آورد.

وزیر انرژی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری پژوهش های لرزه ای در  دستکم دو یا سه منطقه به اتمام خواهد رسید، گفت: ترکیه توسط کشتی های خود فعالیت های مربوط به حفر چاه نفت در دریای سیاه و دریای مدیترانه را آغاز خواهد کرد.

برات آلبایراک با اشاره به اینکه سرمایه گذاری های بیشتری در زمینه پژوهش های لرزه ای و حفر چاههای اکتشافی انجام خواهد شد گفت که ترکیه در فعالیتهای مربوط به کشف و استخراج نفت در آبهای جمهوری ترک قبرس شمالی نقش فعالی را بر عهده خواهد داشت.

 

 خبرهای مرتبط