زیبکچی: "در هر نقطه ای از جهان که بحران بروز کند، ترکیه طرف ضعیف را نجات خواهد داد"

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اظهار داشت، ترکیه در سال 2017 بیش از 4 درصد رشد قید کرده است

748185
زیبکچی: "در هر نقطه ای از جهان که بحران بروز کند، ترکیه طرف ضعیف را نجات خواهد داد"

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اظهار داشت، ترکیه در سال 2017 بیش از 4 درصد رشد قید کرده است. 

زیبکچی در مراسم افطاری به میزبانی MÜSİAD سخنانی ایراد کرد. 

وزیر اقتصاد ترکیه با تاکید بر اقتصاد قدرتمند ترکیه گفت، در 15 جولای با اقدام به کودتا روبرو شدیم و در 18 جولای بانک ها به کار خود ادامه دادند. 

زیبکچی در ارزیابی بحران قطر گفت، این مسئله مناقشه ای جزئی بین برادران می باشد. 

زیبکچی با بیان اینکه خواهان حل بحران در کوتاه مدت هستند افزود، اگر در هر جایی از دنیا بحران بروز کند، ملت ترکیه در روزهای سخت در کنار طرف ضعیف بوده و به امدادشان خواهد رسید. 

زیبکچی گفت: "در هر جایی که مناقشه ای بوجود آید، این ملت ضعیف را نجات خواهد داد. در ماه مبارک رمضان هیچ یک از برادرانمان با سختی روبرو شوند." خبرهای مرتبط