وزیر کشور ترکیه: در قبال تروریستها بی رحم خواهیم بود

سلیمان سویلو در مادرین اظهار داشت: "در قبال تروریستها بی رحم خواهیم بود."

745307
وزیر کشور ترکیه: در قبال تروریستها بی رحم خواهیم بود

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در شهر میدیات استان ماردین ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به نیروهای امنیتی اظهار داشت: "در قبال تروریستها بی رحم خواهیم بود."

وی افزود:" می خواهند برادرکشی راه بیندازند و نیروی کشورمان را تضعیف کنند. علیه این افراد بی رحم خواهیم بود و انچه که لازم است را انجام خواهیم داد."

سویلو تصریح کرد:" علیه کسانی که قصد دارند به وحدت ما ضربه بزنند از طریق دمکراسی جواب خواهیم داد و با رشد بیشتر اقتصادی مانع از زیان رساندن انها به اقصاد کشور خواهیم شد."

وزیر کشور ترکیه افزود که نیروهای امنیتی تمامی زمینهایی که از سوی گروه تروریستی پ.ک.ک. مورد کشت شاهدانه قرارگرفته را شناسایی  کرده و تجارت مواد مخدر تروریستها را هدف قرار داده اند.

وی تاکید کرد:" ما کشوری قوی، نیرومند و با قدرت خواهیم بود. امروز کشوری هستیم که جهان به ما احترام می گذارد. امروز ترکیه کشوری است که تزهای خود را به مورد اجرا گذاشته است و کشوری نیست که از دیگران حرف شنوی داشته باشد."

 خبرهای مرتبط