مقام سازمان ملل: از موفقیت ترکیه باید درس گرفت

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در امور ترکیه طی سخنانی موفقیت ترکیه در مدیریت و میزبانی از مهاجران سوری را شایسته تقدیر دانسته و موفقیت کشور در این زمینه را مثال زدنی خواند.

مقام سازمان ملل: از موفقیت ترکیه باید درس گرفت

کارل کولسا، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در امور ترکیه گفت: موارد بسیاری را باید در خصوص میزبانی از مهاجران از ترکیه یاد گرفت. کشورهای دیگر باید از تجاربی که ترکیه در این زمینه کسب کرده است، استفاده کنند.

این نماینده سازمان ملل که در مراسم گشایش مرکز مشاوره سلامت زنان اسکی شهر که با مشارکت این صندوق و دانشگاه عثمان غازی راه اندازی شد، شرکت کرد پس از این مراسم در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: اسکی شهر در زمینه همکاری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یکی از مهم ترین شهرها به شمار می رود.

ادامه این گفتگوی اختصاصی به شرح زیر است:

شمار بسیاری از افراد به دلیل جنگ سوریه به سرعت در حال آمدن از آن سوی مرز به ترکیه هستند، مدیریت این موضوع و میزبانی از آنها کار بسیار دشواری است.

موارد بسیاری را باید در این خصوص از ترکیه یاد گرفت. کشورهای دیگر باید از تجاربی که ترکیه در این زمینه کسب کرده است، استفاده کنند.

مردم به مرور زمان از اردوگاه ها روانه شهرها شدند که شهرداری ها و شهرها باید آن را اداره می کردند. وقتی در کنار یکدیگر مبارزه کنیم، موفقیت به دست می آید. موارد زیادی برای مقابله و حل کردن وجود دارد، اما ترکیه الگوی بسیار خوبی برای این موفقیت است.

- پناهجویان باید حرفه بیاموزند

با توجه به اهمیت مدیریت دوره هماهنگی و انتقالی پناهجویان، تقویت توانایی های شغلی پناهجویان سوری در اولویت قرار دارند.

پناهجویان برای ادامه زندگی و انجام کاری برای خود باید شغلی را یاد بگیرند. یونیسف سعی دارد تا برای مشکلات آموزشی آنها راه حل هایی را بیابد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز سعی دارد تا مشکلات مربوط به سلامت آنها را رفع کند. سازمان بهداشت جهانی با همکاری وزارت بهداشت برای ایجاد سیستمی سالم تر برای آنها تلاش می کند.

در حال حاضر در این مورد تلاش هایی می کنیم. افرادی که با آنها سر و کار داریم گروه های مردم، شهرداری ها و سیاستمداران هستند. چراکه برای ایفای نقش آنها در جامعه، لازم است تا با جامعه یکی و هماهنگ شوند. به همین دلیل نیز فعالیت هایمان با جامعه محلی و گروه های درون جامعه ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط