دستگیری 48 مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه ترکیه

گارد ساحلی ترکیه در استان چناق قلعه 48 مهاجر خارجی که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیلی (لسبوس) یونان بروند را دستگیر کردند

دستگیری 48 مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان چناق‌قلعه، 48 تن از اتباع سوریه، افغانستان، کنگو و مالی که قصد داشتند از طریق غیرقانونی، به جزیره میدیلی (لسبوس) یونان بروند را در سواحل آیواجیک این استان دستگیر کردند.

افراد مذکور پس از پایان مراحل اداری به مرکز استرداد اتباع خارجی شهرستان آیواجیک منتقل شده اند.خبرهای مرتبط