ترکیه حمله مسلحانه به مسیحیان قبطی در مصر را تلعین کرد

امروز در شهر مینای مصر، در حمله مسلحانه به یک اتوبوس 23 قبطی جان خود را زا دست داده و تعداد کثیری مجروح شده بودند

ترکیه حمله مسلحانه به مسیحیان قبطی در مصر را تلعین کرد

ترکیه حمله تروریستی منفور علیه مسیحیان قبطی در شهر مینیای مصر که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد بیشماری انسان گردید، بشدت تلعین و محکوم ساخت.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه ای به خانواده های قربانیان حمله و ملت مصر تسلیت گفته و برای مجروحین آرزوی شفای آجل نمود.

امروز در شهر مینای مصر، در حمله مسلحانه به یک اتوبوس 23 قبطی جان خود را زا دست داده و تعداد کثیری مجروح شده بودند.خبرهای مرتبط