رئیس جمهور ترکیه در بروکسل

استقبال ترکهای مقیم بروکسل از رئیس جمهور ترکیه

738805
رئیس جمهور ترکیه در بروکسل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در بروکسل پایتخت بلژیک به سر میبرد.

اردوغان که برای شرکت در "نشست روسای دولت و حکومت کشورهای عضو ناتو" به بروکسل سفر کرده است، با توجه و استقبال فراوان ترکها روبرو شد.

ترکهایی که در بلژیک زندگی میکنند، در مقابل هتلی که رجب طیب اردوغان اقامت مینماید، برای استقبال از وی جمع شدند.

ترکهایی که در مقابل هتل جمع شده بودند، بنا به دلایل امنیتی، از مقابل هتل به میدان استفانی تغییر مکان دادند.

آنها که پرچمهای ترکیه و پوسترهایی از اردوغان حمل مینمودند، شعارهایی برای حمایت از اردوغان سر دادند.

اردوغان در حین ورود به هتل، به نمایندگان رسانه ها و مطبوعات سلام داد.

رئیس جمهور ترکیه در چهارچوب دیدارهایش از بروکسل، ابتدا هیئت اتحادیه دموکراتهای ترک اروپایی را به حضور پذیرفت.

 خبرهای مرتبط