در هر دقیقه 2.5 واحد آپارتمان در سراسر ترکیه به فروش می‌رسد

در چهار ماه نخست امسال در سراسر ترکیه 440 هزار و 226 واحد آپارتمان به فروش رسیده که نشان دهنده 2.54 خرید و فروش در یک دقیقه است.

در هر دقیقه 2.5 واحد آپارتمان در سراسر ترکیه به فروش می‌رسد

بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه در چهار ماه نخست امسال در سراسر ترکیه 440 هزار و 226 دستگاه آپارتمان به فروش رسیده که نشان دهنده 2.54 خرید و فروش در هر دقیقه است.

همچنین بر اساس آمار فوق، فروش آپارتمان در این دوره نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 7.42 درصد افزایش یافته است.

بر این اساس تنوع در این بخش با اجرای پروژه های بزرگ افزایش و رونق بیشتری یافته و فرصت های جدیدی برای خریداران و سرمایه گذاران فراهم شده است. همچنین فروش با اقساط بلند مدت نیز عامل دیگر رونق این بخش است.

در این دوره در سراسر ترکیه روزانه 3 هزار و 668.55 واحد آپارتمان خرید و فروش شده است. بر این اساس در هر ساعت 152.85 و در هر دقیقه 2.54 دستگاه آپارتمان به فروش رسیده است.

بخش عمده فروش آپارتمان در 3 استان استانبول، آنکارا و ازمیر صورت گرفته و 34.89 درصد فروش ها در 4 ماه نخست امسال متعلق به استانبول است. در همین دوره در آنکارا و ازمیر 153 هزار و 611 واحد آپارتمان خرید و فروش شده است.خبرهای مرتبط