خبر فوری ـ اردوغان مجددا به عضویت حزب عدالت و توسعه در آمد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دوباره درحزب حاکم توسعه و عدالت عضو شد

خبر فوری ـ اردوغان مجددا به عضویت حزب عدالت و توسعه در آمد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دوباره درحزب حاکم توسعه و عدالت عضو شد. خبرهای مرتبط