وزیر خارجه مجارستان: امنیت اتحادیه اروپا با ترکیه آغاز شده است

پیتر سیارتو: مجارستان نتایج همه پرسی اصلاح  قانون اساسی 16 آوریل در ترکیه را محترم می شمارد

وزیر خارجه مجارستان: امنیت اتحادیه اروپا با ترکیه آغاز شده است

وزیر خارجه مجارستان اعلام داشت، امنیت اتحادیه اروپا با ترکیه آغاز شده است.

پیتر سیارتو وزیر خارجه و تجارت مجارستان که در اجلاس غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مالت شرکت جست در گفتگو با خبرگزاری مجارستان اظهار داشت، مجارستان نتایج همه پرسی اصلاح  قانون اساسی 16 آوریل در ترکیه را محترم می شمارد.

سیارتو با اشاره براینکه، در رابطه با هر حادثه ذیربط با ترکیه باید تنها ملت ترک تصمیم گیری بکند، تصریح کرد، اتحادیه اروپا باید از انتقاد مداوم از آنکارا اجتناب ورزیده و به دیالوگ ادامه بدهد. این مسئله نه تنها از نظری اقتصاد بلکه از لحاظ امنیت اتحادیه نیز ضرورت دارد.

سیارتو گفت، اتحادیه اروپا باید بداند که امنیت خود با ثبات ترکیه در پی متوقف ساختن جریان پناهجو از سوی آنکارا در قبال 3 میلیارد یورو آغاز شده است. اگر ثبات ترکیه متزلزل بشود، قرارداد  با مسائل جدی رو در رو شده و میلیونها پناهجو به سوی مسیر غرب – بالکان سوق خواهند یافت.

پیتر سیارتو گفت، اگر جریان پناهجو از ترکیه آغاز بشود، بدون هیچ مقاومتی در کوتاه مدت به مرزهای جنوبی مجارستان خواهد رسید. انتقاد مداوم از ترکیه، توافق این  کشور و اتحادیه اروپا را به خطر می اندازد.خبرهای مرتبط