ضایعات سازمان تروریستی پ ک ک در عملیاتهای اخیر نیروهای مسلح ترکیه

در عملیاتهای هوایی در سنجار واقع در شمال عراق و کوه کاراچوک در شمالشرقی سوریه، حدود 70 تن از منسوبین سازمان تروریستی بهلاکت رسیدند

720553
ضایعات سازمان تروریستی پ ک ک در عملیاتهای اخیر نیروهای مسلح ترکیه

 

در عملیات هوایی در سنجار واقع در شمال عراق و کوه کاراچوک در شمالشرقی سوریه، حدود 70 تن از منسوبین سازمان تروریستی بهلاکت رسیدند.

در عملیاتهای مذکور تمامی اهداف با اصابت کامل مورد هدف قرار گرفتند.

در پی عملیات هوایی در منطقه سنجار 40 و در کاراچوک نیز حدود 30 تروریست بهلاکت رسیدند.

در این عملیاتها تعداد زیادی سرپناه، انبار مهمات و تاسیسات جنگی حساس تروریستها امحا گردید.

از سوی دیگر در عملیاتی که در مناطق کوهستانی استان شیرناک ادامه دارد، علیه تروریستهایی که در یک غار تثبیت شده و در تدارک حمله بودند، عملیات هوایی ترتیب داده شد.

در این عملیات غار مذکور امحا شده و تروریستها از قدرت عمل ساقط شدند.

در این میان در عملیات هوایی 22 ام آوریل  در منطقه متینا در شمال عراق، یکی از تروریستهای تحت تعقیب وزارت کشور بهلاکت رسیده بود.خبرهای مرتبط