ییلدیریم: تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا درباره ترکیه کاملا سیاسی است

بینعلی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه در رابطه با طرح نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا گفت: ما این تصمیم را کاملا سیاسی ارزیابی می کنیم. این تصمیم با واقعیت‌های کشور ما منطبق نیست

720389
ییلدیریم: تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا درباره ترکیه کاملا سیاسی است

بینعلی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه در رابطه با طرح نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا گفت: ما این تصمیم را کاملا سیاسی ارزیابی می کنیم. این تصمیم با واقعیت‌های کشور ما منطبق نیست.

 نخست وزیر ترکیه افزود: این تصمیم بسیار ناعادلانه را که از هدف خود فراتر رفته‌ است، به شدت محکوم می کنم. همان طور که می بینیم پشت این تصمیم، نمایندگان کشورهایی هستند که می خواهند گروه تروریستی تجزیه طلب پ.ک.ک را از لیست ترور خارج کنند. نمایندگان حزب دموکرات خلق‌ها نیز به آنها پیوسته اند. بنابراین از این تصمیم تعجب نکردیم.

 خبرهای مرتبط