واکنش آنکارا به طرح نظارت بر ترکیه در مجمع پارلمانی شورای اروپا

آنکارا به تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا دال بر طرح نظارت بر ترکیه واکنش شدیدی نشان داد

واکنش آنکارا به طرح نظارت بر ترکیه در مجمع پارلمانی شورای اروپا

آنکارا به تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا دال بر طرح نظارت بر ترکیه واکنش شدیدی نشان داد. 

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد: "این تصمیم اشتباه گرفته شده در مجمع عمومی مجلس پارلمانی شورای اروپا که مغایر با اصول سیاسی است را به شدت محکم می کنیم." 

در این بیانیه آمده است : "تصمیم کنترل ترکیه، همکاری سازنده و مداوم با شورای اروپا در پی کودتای نافرجام 15 جولای را نادیده گرفته است." 

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد: "این تصمیم تبعیض آمیز، یک عملیات، یک بازی سیاسی است. این تصمیم به نفع سازمان های تروریستی نظیر فتو می باشد. این تصمیم دال بر بی بصیرتی اتحادیه اروپاست." 

در ادامه بیانیه آمده است: "ترکیه، پارلمنترهای مجلس پارلمانی شورای اروپا که این تصمیم را گرفته اند به پیروی از عقل سلیم، اتخاذ تدابیر مشترک با موضعی بر اساس اصول موازین برای مبارزه با تهدید تروریزم که بلای مشترک می باشد، مبارزه با مشکلاتی چون نژادپرستی و اسلام هراسی و پیروی از موضعی مسئولیت پذیر، با رعایت حقوق بشر در قبال موضوعاتی چون پناهندگی و مهاجرت، دعوت می کند." 

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه امده است، علیرغم این تصمیم ناحق، سیاسی و جانبدارانه مجلس پارلمانی شورای اروپا، قاطعیت ترکیه بدون دادن تعویض از استانداردهای دموکراتیک و مسئولیت های بین المللی اش در بخش حقوق بشر، در زمینه توسعه حقوق و آزادی شهروندان به طور قاطعانه ای به پیش خواهد رفت." خبرهای مرتبط