اتحادیه اروپا باید روابطش با ترکیه را افزایش دهد

محمت آکیف حامزاچبی معاون رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، ابراز داشت که اتحادیه اروپا باید روابطش با ترکیه را قویتر نماید

اتحادیه اروپا باید روابطش با ترکیه را افزایش دهد

کنفرانس روسای پارلمان اتحادیه اروپا در شصتمین سال معاهده رم، در پایتخت اسلواکی برگزار گردید.

در این کنفرانس محمت آکیف حامزاچبی به نمایندگی از ترکیه حضور یافت یافت. وی در سخنانش به اهمیت همکاری میان طرفین که نه تنها به نفع ترکیه بلکه از نظر آینده اتحادیه اروپا نیز بسیار مهم میباشد، اشاره نمود.

وی به اهمیت بالای همکاری بخصوص در رابطه با حوادثی چون بحران مهاجرت و تهدید ترور نیز اشاره نمود.

معاون رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، اظهار داشت که باید به بلوکاژهای سیاسی پایان داده شده و همه تعهدات منجمله لغو روادید، به جای آورده شود.خبرهای مرتبط