"کشف منابع جدید توسط ترکیه در مدیترانه، موازنه منطقه را تغییر خواهد داد"

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و سیاست ترکیه، اکتشاف منابع جدید گاز طبیعی و نفت کشور در حوزه دریای مدیترانه را باعث تغییر موازنه در منطقه خواند.

"کشف منابع جدید توسط ترکیه در مدیترانه، موازنه منطقه را تغییر خواهد داد"

اوغوزخان آک‌ینر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و سیاست ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفت: اقدام ترکیه در راستای اکتشاف منابع جدید گاز طبیعی و نفت در حوزه دریای مدیترانه باعث تغییر موازنه در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به عکس العمل گسترده بین‌المللی درپی ماموریت یافتن کشتی MTN Oruç Reis از سوی برات آل‌ بایراک، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه برای اکتشاف منابع جدید گاز طبیعی و نفت در حوزه دریای مدیترانه، در مورد واکنش بخش روم نشین قبرس جنوبی گفت: قبرس جنوبی فعالیت‌های اکتشافی ترکیه در دریای مدیترانه را برای امنیت و صلح در منطقه مخاطره آمیز می‌داند.

وی افزود: "ترکیه با سوق به اکتشاف منابع هیدورکربن در مدیترانه مناطقی که قبرس جنوبی به شکل غیر قانونی و با مشارکت برخی شرکت‌های آمریکایی، قطری، نروژی و ایتالیایی تصاحب کرده را به دست خواهد آورد".

آک‌ینر در ادامه تصریح کرد: "در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات قبرس، آنها این مناطق را از دست خواهند داد. قبرس جنوبی گسترش فعالیت‌های خود در حوزه جنوبی این جزیره را که پیش بینی می‌شود 200 میلیارد متر مکعب میزان ذخایر گاز طبیعی آن باشد به تاریخ دیگری موکول خواهد کرد. در صورت کشف منابع جدید از سوی ترکیه تمامی موازن در منطقه تغییر خواهد کرد."خبرهای مرتبط