ترکیه از رویکرد برخی از گزارشگران سازمان ملل متحد انتقاد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با اظهارات گروهی از گزارشگران سامان ملل در مورد همه پرسی در ترکیه اعلام کرد رویکرد این گروه سازمان ملل متحد در مورد رفراندوم کشور بدخواهانه و ناشی از سوء نیت است.

ترکیه از رویکرد برخی از گزارشگران سازمان ملل متحد انتقاد کرد

حسین مفتی‌اوغلو، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با اظهارات گروهی از گزارشگران سازمان ملل متحد در مورد همه پرسی در ترکیه اعلام کرد که رویکرد این گروه در مورد رفراندوم ترکیه بدخواهانه و ناشی از سوءنیت است.

مفتی‌اوغلو در پاسخ با سوال درباره بیانیه مطبوعاتی که در تاریخ 13 آوریل توسط گروهی متشکل از فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر مبارزه با فقر شدید٬ کومبو بولی بری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حق تحصیل٬ دیوید کی٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی عقیده و بیان و ماینا کیای٬ گزارشگر ویژه اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز سازمان ملل صادر شده بود گفت: بیانیه ای مذکور با در نظر گرفتن سطح همکاری ترکیه با مکانیزم های سازمان ملل در زمینه حقوق بشر نگران کننده است.

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه به شرح زیر است:

درست قبل از اینکه بیانیه مطبوعاتی مذکور منتشر شود گزارشگران سازمان ملل درباره ادعاهای پیشگفته٬ اقدام به انتشار یک بیانیه مشترک کرده و از ترکیه خواسته اند تا در خلال 60 روز به این ادعاها پاسخ دهد.

انتشار این بیانیه مشترک از سوی گزارشگران قبل از همه پرسی 16 آوریل در ترکیه و ارایه برخی از نظر های سیاسی در مورد این همه پرسی نشان میدهد که این بیانیه دارای اهداف دیگری است.

مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل از ترکیه اطلاعاتی به ویژه در زمینه گروههای تروریستی فتو و پ.ک.ک. درخواست کرده اند که به این درخواستها پاسخ مثبت داده شده و در چارچوب شفافیت و همکاری به آنها اجازه داده شده است تا از ترکیه دیدار کنند.

ترکیه مصمم به ادامه همکاری سازنده بامکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل متحد است.خبرهای مرتبط