یلدرم : در 16 ام آوریل ملت ترکیه بهترین جواب را به کودتاگران خواهد داد

نخست وزیر ترکیه به لزوم مبارزه قاطعانه با تروریسم تاکید کرد

یلدرم : در 16 ام آوریل ملت ترکیه بهترین جواب را به کودتاگران خواهد داد

بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه در دیداربا نمایندگان نهادهای مدنی اعلام کرد : ملت ترکیه در رفراندوم اصلاح قانون اساسی 16 ام آوریل بهترین جواب به کودتاگران را خواهد داد.

یلدرم تاکید کرد : کودتای نافرجام 15 ام جولای نشان داد که سیستم موجود سیستمی معیوب و ناقص است.

نخست وزیر ترکیه در ادامه سخنان خود به لزوم مبارزه قاطعانه با تروریسم تاکید کرد.

بینالی یلدرم افزود : سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " معضل هم کرده و ترکهاست. وظیفه ما خارج ساختن این تجزیه طلبان از بین مردم و تامین اتحاد و همبستگی ملت ترک است. یعنی پیوند دادن شرق به غرب است.خبرهای مرتبط