عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بر علیه تروریستها

7 تروریست منسوب به سازمان تروریستی " پ ک ک " در شهرستان "  آرتوکلوی " استان ماردین از قدرت عمل ساقط گردید

عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بر علیه تروریستها

7 تروریست منسوب به سازمان تروریستی " پ ک ک " در شهرستان "  آرتوکلوی " استان ماردین از قدرت عمل ساقط گردید.

در بین تروریستهایی که در قدرت عمل ساقط شدند، سرکرده های سازمان تروریستی " پ ک ک " نیز وجود داشتند.

نیروهای امنیتی ترکیه در عملیات بر علیه تروریستها در شرناک، موش و دیاربکر مقادیر زیادی مهمات و مواد منفجره ضبط شده است.

در این عملیات که پناهگاهها و لانه های متعلق به تروریستها با خاک یکسان شدند، یک تروریست نیز دستگیر گردید.

در دیاربکر و وان 33 حامی تروریست نیز تحت نظر گرفته شد.  خبرهای مرتبط