اردوغان: اروپا در حال فروپاشی است

رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در استان بالیک اسیر اظهار داشت:" اروپا در حال فروپاشی است."

707333
اردوغان: اروپا در حال فروپاشی است

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاح بهره برداری از چندین پروژه در استان بالیک اسیر در غرب ترکیه اظهار داشت:" اروپا دیگر از دیدگاه مردم نه کانون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، بلکه مرکز استبداد، خشونت و نازیسم است."

وی افزود:" اروپا در حال فروپاشي است."

اردوغان تصریح کرد:" آنها تمام آرمان های چند قرن گذشته خود را پایمال کردند. صراحتا عرض کنم که اروپا دیگر از دیدگاه مردم نه کانون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، بلکه مرکز استبداد، خشونت و نازیسم است."

رئيس جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد:" احزاب افراطى، دولت هاى اروپایی را بازیچه خود قرار داده اند. اروپا دیگر هیچ سخنی برای گفتن نزد ما و جهانیان ندارد."خبرهای مرتبط