ترکیه در نشست بروکسل شرکت نخواهد کرد

ترکیه در نشست بروکسل که حول موضوع سوریه برگزار می شود در سطح سیاسی شرکت نخواهد کرد.

705561
ترکیه در نشست بروکسل شرکت نخواهد کرد

منابع دیپلماتیک در ترکیه اعلام کردند: ترکیه در سطح سیاسی در نشست بروکسل که حول موضوع سوریه و حمایت از آینده منطقه از امروز به مدت 2 روز برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد. 

دلیل این تصمیم عدم برآورده شدن انتظارات ترکیه در رابطه با نوع و قالب شرکت در این کنفرانس اعلام شده است.

ترکیه به عنوان میزبان بیشترین تعداد پناهجویان در جهان مطابق رویه قبلی خود در مشارکت در کمک رسانی به مردم سوریه در کنفرانس بروکسل نیز در سطح فنی شرکت خواهد کرد.

گفتنی است نشست بروکسل در ادامه کنفرانس لندن برگزار می شود.

هدف از کنفرانس لندن که  در سال 2016 برگزار شد ارائه تعهدات مالی به مردم سوریه بود.خبرهای مرتبط