تاکید یلدرم به تلاش اروپا برای ممانعت از اصلاح قانون اساسی در ترکیه

بیانات مهم نخست وزیر ترکیه در دیدار با نمایندگان نهادهای مدنی و صاحب نظران در شهر کایسری

تاکید یلدرم به تلاش اروپا برای ممانعت از اصلاح قانون اساسی در ترکیه

بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه در دیدار با نمایندگان نهادهای مدنی و صاحب نظران در شهر کایسری اعلام داشت : کشورهای اروپایی با حمایت از محراق های شر مانند سازمانهای تروریستی " پ ک ک " و فتح الله گولن از سیاست مخالفت با ترکیه پیروی می کند.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد : کشورهای اروپایی در رفراندوم اصلاح قانون اساسی بوضوح طرف گیری کرده و برای اخذ نتیجه منفی در همه پرسی تلاش فشرده ای بخرج می دهد.

نخست وزیر ترکیه چنین گفت : امروز سازمان های تروریستی فتو، پ ک ک ، داعش و برخی از کشورهای اروپایی پشت یک میز گردهم آمده و بسیج خیر برای رفراندوم 16 ام آوریل را آغاز کرده اند. این قابل تامل و تعمق است. اروپائیان چرا به اصلاح قانون اساسی در ترکیه اینقدر توجه نشان می دهند؟ آیا مردم اروپا به اصلاح قانون اساسی در ترکیه رای خواهند داد ؟ اینها چرا در کنار سازمانهای تروریستی " پ ک ک " و " فتح الله گولن " جای می گیرند؟

بینالی یلدرم ضمن اشاره به اینکه تمامی محافل مخالف رشد و توسعه ترکیه در بسیج های مخالفت خود با رفراندوم 16 ام آوریل حد و مرز نمی شناسند تاکید کرد : به کشورهای اروپایی نگاه کنید، پوسترهای سرکرده سازمان تروریستی در کوچه و خیابانها نصب شده است. کوچه و خیابانها با طرفداران " پ ک ک " و " فتو " پر شده و هیچ کسی صدایش را در نمی آورد. حال آنکه درها بر روی نمایندگان مجلس و وزرای ترکیه برای دیدار با شهروندان ترک مقیم کشورهای مختلف اروپایی بسته شده است. چهره واقعی کسانی را که سالها سنگ ارزشهای اروپا را بر سینه زدند، یکبار دیگر بر ملا شده است.

بینالی یلدرم با تاکید بر اینکه ترکیه نه تنها در منطقه ای که در آن واقع شده بلکه در باید در جهان جایگاه قدرتمندی بخود اختصاص دهد گفت : ترکیه در هر دوره از تاریخ خود از موقعیت استراتژیک بسیار مهم برخوردار بوده است. این مرزوبوم همواره مناطق تعیین کننده سیر تاریخ بوده است. تمامی رخدادها در اطراف ترکیه جریان دارند. در این شرایط ترکیه باید به جایگاه خود تحکیم بخشد. محراق شر با وقوف به این واقعیت با تمامی قدرت سعی می کنند تا مانع از برداشته شدن گام آینده ساز از سوی ترکیه گردند.

نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اهمیت اصلاح قانون اساسی در ترکیه گفت : با اصلاح قانون اساسی به دوگانگی در مدیریت پایان بخشیده و دیگر ملت ترکیه صاحب همه چیز در کشور خواهد بود.خبرهای مرتبط