نیروهای امنیتی ترکیه 185 مهاجر قاچاق را دستگیر کردند

قاچاقچیان انسان سعی داشتند مهاجرین را از رههای غیرقانونی به یونان و ایتالیا ببرند

نیروهای امنیتی ترکیه 185 مهاجر قاچاق را دستگیر کردند

 

در عملیاتهایی که در بالیک اسیر و ازمیر ترتیب یافتند، 185 مهاجر قاچاق دستگیر شدند.

13 قاچاقچی انسان که 6 تن از آنان تبعه خارجی بوده و سعی داشتند مهاجرین را در قبال اخذ پول به خارج از کشور ببرند، دستگیر گردیدند.

در اتوبوسی که در شهرستان باندیرمای استان بالیک اسیر متوقف ساخته شد، 48 مهاجر قاچاق تبعه افغانستان، سوریه، عراق، گینه، مراکش، کامرون، افریقای جنوبی و 4 قاچاقچی انسان تثبیت شدند.

در حالیکه یاریهای لازمه به مهاجرین گرسنه و تشنه انجام گرفت، 4 قاچاقچی انسان که تعهد داده بودند مهاجرین را درقبال پول به یونان ببرند، دستگیر شدند.

در کامیونتی نیز که در شهرستان بالچووای ازمیر متوقف ساخته شد، 54 مهاجر قاچاق تبعه سوریه و افغانستان دستگیر شدند.

در کامیونت یک قایق پلاستیکی و جلیقه های نجات کشف گردید. یک قاچاقچی انسان نیز دستگیر شد.

در یک قایق تفریحی لوکس حامل پرچم امریکا در شهرستان چشمه نیز 83 مهاجر قاچاق تبعه افغانستان و سوریه و 8 هماهنگ کننده دستگیر گردید.

8 قاچاقچی انسان منجمله 4 اوکرائینی، 2 عراقی و 2 ترک که سعی داشتند مهاجرین را راههای غیرقانونی به ایتالیا ببرند، با حکم دادگاه بازداشت شدند.خبرهای مرتبط