آرای به نفع اردوغان در صندوق های انتخاباتی هلند

در برخی از صندوق های رای در هلند به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رای داده شد

692855
آرای به نفع اردوغان در صندوق های انتخاباتی هلند

در برخی از صندوق های رای در هلند به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رای داده شد . 

در پیام هایی که از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر به اشتراک گذاشته شد، به تعداد زیادی عکس رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و ورقه های رای با نام ایشان به اشتراک گذاشته شد.

در عکس رئیس جمهوری ترکیه که به اشتراک گذاشته شد، یک رای دهنده بر روی ورقه رای نام اردوغان را نوشته و از رای خود بدین شکل استفاده کرد که این نیز در شبکه های اجتماعی از سوی بسیاری از افراد به اشتراک گذاشته شد.

در انتخابات دیروز هلند بموجب نتایج غیر رسمی آرا حزب آزادی و دموکراسی مردم موفق به کسب 33 کرسی در پارلمان هلند شده و صاحب مقام اول گردیده است.

حزب حاکم هلند اگرچه پیشتاز انتخابات دیروز بود ولی باز هم میزان آرای این حزب در مقایسه با سال 2012 کاهش یافته است.خبرهای مرتبط