واکنش گسترده سیاستمداران ترکیه علیه تصمیم شرم آور هلند

سیاستمداران ترکیه واکنشی شدید علیه رفتار شرم آور هلند نشان دادند

واکنش گسترده سیاستمداران ترکیه علیه تصمیم شرم آور هلند

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، ابراز داشت: "از هر نظر شرم آور و غیر قابل قبول است. مناسب با آداب و رسوم دیپلماتیک نمیباشد. البته که این گام هلند، پاسخی مناسب خواهد داشت. این حرکتی علیه جمهوری ترکیه است. انعکاس مخالفت آنها با ترکها، اسلام و تبعیض و فاشیزم است."

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سر مذاکره گر ترکیه نیز در حساب کاربری سایتهای اجتماعی گفت: "حکومت هلن، موضعی دموکراتیک در پیش نگرفته است. نام این رفتارها، به شکلی واضح فاشیزم است."

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه نیز ضمن ابراز اینکه این رفتار هلند، وحشیانه میباشد، آن را بی ادبی و به دور از نزاکت قلمداد کرد.

سویلو با تاکید بر اینکه این رفتار هلند، نه با دیپلماسی، نه با انسانیت، نه با روابط میان کشورها، قابل توجیه است، ابراز داشت که این رفتار با ترکیه، غیر قابل قبول است.

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز، طی پیغامی در سایت اجتماعی اش، گفت: "رفتار حکومت هلند، قتل دموکراسی و حقوق بشر و تولد فاشیزم و نازیسم میباشد."

ناجی آغبال وزیر دارایی نیز، ضمن ابراز اینکه حوادث انجام شده در هلند، رفتارهای آنتی دموکراتیک، فاشیستی و رفتارهایی که نازیسم اروپا پیش از جنگ جهانی دوم را به یاد می آورد، غیر قابل قبول میباشد، ابراز داشت که پاسخ مناسب به آن داده خواهد شد.

آکیف جغتای کیلیچ وزیر جوانان و ورزش نیز، در اجلاسی که طی آن با ترکهای مقیم برلین پایتخت آلمان گرد هم آمد، ابراز داشت که هلند در زبان دیپلماسی، گذشته و رسوم دیپلماسی، تصمیمی رسوا کننده از نظر آینده خودش را امضا نموده است.

کیلیچ، موضع هلند علیه وزرای ترک را مغایر با ارزشهای اساسی آزادی اروپا قلمداد کرد.

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز، ضمن تاکید بر اینکه تصمیم هلند، مغایر با اصول دموکراتیک میباشد، ابراز داشت که این امر هرگز مورد قبول واقع نخواهد شد.

کالین گفت: "از کشورهای دموکراتیک، انتظار داریم تا رفتاری واضح و درست از خود نشان دهند. با یک چنین برنامه هایی نمیتوانند جمهوری ترکیه و شهروندانمان در اروپا  و برادرانمان را تحت فشار قرار دهند. اروپاییها دراین رابطه باید حسابی دقیق انجام دهند."خبرهای مرتبط