ژاپنی ها با سازمان بیمه بلایای طبیعی ترکیه دیدار خواهند کرد

ژاپنی ها برای سازمان بیمه بلایای طبیعی DASK، به ترکیه سفر می کنند

ژاپنی ها با سازمان بیمه بلایای طبیعی ترکیه دیدار خواهند کرد

ژاپنی ها برای سازمان بیمه بلایای طبیعی DASK، به ترکیه سفر می کنند. 

این سازمان با تصاویری که ترکیه از فضا تهیه کرده، یک پایگاه داده تشکیل داده و ساختاری که به هنگام یک بلای طبیعی محتمل می توان به سرعت و به صحیح ترین شکل بتوان عمل کرد، تشکیل می دهد. 

با سیستم پایگاه داده DASK می توان روی پرونده های با خسارت بالا به شکل موثری کار کرد. 

در سایه سیستم جدید می توان بر روند دریافت خبر تا پرداخت غرامت و روند حقوقی نظارت کرد. در دوره تثبیت خسارت نیز می توان از دستگاه های سیار استفاده کرد. 

سازمان مدیریت بلایای طبیعی ژاپن یکی از سازمان هایی است که به این سیستم توجه خاصی دارد. 

به اکیب های ژاپنی شمار زیادی پرونده معرفی در این خصوص ارسال شد و بدین ترتیب تصمیم به دیدار با DASK گرفتند. 

 


برچسب ها: ترکیه , ژاپن

خبرهای مرتبط