دیدار و گفتگوی بینالی یلدیریم و مصطفی آکینجی

بینالی یلدیریم: مستقل از روند مذاکرات به حمایت از مردم ترک قبرس ادامه خواهیم داد

دیدار و گفتگوی بینالی یلدیریم و مصطفی آکینجی

بینالی یلدیریم در چهارچوب یک دیدار رسمی در جمهوری ترک قبرس شمالی بسر می برد.

اولین توقفگاه بینالی یلدیریم در این کشور کاخ ریاست جمهوری بود.

در دستورکار گفتگوی بینالی یلدیریم و مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی مذاکرات قبرس وجود داشت.

یلدیریم با تاکید براینکه، جامعه یونانی تبار به موضع تهاجمی خود ادامه می دهد، اظهار داشت، مستقل از روند مذاکرات به حمایت از مردم ترک قبرس ادامه خواهیم داد.

بینالی یلدیریم موضع طرف یونانی تباران را مورد انتقاد قرار داده و تصمیم مربوط به انوسیس را بعنوان بد طالعی ارزیابی کرد.

نخست وزیر گفت، این موضع که حقایق را منحرف می کند، مذاکرات را به مراحل بعدی انتقال نخواهد داد.

یلدیریم در چهارچوب تماسهایش با سیبل سیبر رئیس مجلس جمهوری ترک قبرس شمالی نیز دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار که در پشت درهای بسته بر روی مطبوعات انجام گرفت، 30 دقیقه طول کشید.

انتظار می رود نخست وزیر در جمهوری ترک قبرس شمالی مردم را نیز مورد خطاب قرار بدهد.خبرهای مرتبط