چلیک: "آلمان بین خود و ترکیه دیوار برلین کشیده است"

چلیک در واکنش به لغو برنامه های شرکت وزرای ترک در آلمان، گفت، این مسئله بدون شک بحرانی سنگین است

چلیک: "آلمان بین خود و ترکیه دیوار برلین کشیده است"

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا اظهار داشت، آلمان بین خود و ترکیه دیوار برلین کشیده است. 

چلیک در واکنش به لغو برنامه های شرکت وزرای ترک در آلمان، گفت، این مسئله بدون شک بحرانی سنگین است. 

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه در این اتحادیه گفت، لغوهمایش‌های وزرای ترکیه با ترک تباران مقیم آلمان بر عهده مقامات محلی نیست بلکه دولت این کشور مسئول این اتفاق  است. شاهد یک ممانعت و جلوگیری سازمان دهی شده هستیم.

 وزیر اموراتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه با اشاره به اینکه میان ترکیه و آلمان رقابت وجود دارد، گفت: باید با افزایش همکاری و سیاست برد-برد میان دو کشور، این رقابت را به هم‌‌افزایی تبدیل می کردیم اما آلمان در اجرای این سیاست ناموفق بوده است.خبرهای مرتبط