آخرین تحولات در زمینه دیدار غیر منتظره روسای ارتش ترکیه، روسیه و آمریکا در آنتالیا

ارتشبد جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ارتشبد والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه بنا به دعوت ارتشبد خلوصی آکار رئویس ستاد مشترک ارتش ترکیه در آنتالیا دیدار کردند

آخرین تحولات در زمینه دیدار غیر منتظره روسای ارتش ترکیه، روسیه و آمریکا در آنتالیا

ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد، موضوع اصلی دستور کار دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه، روسیه و آمریکا را مبارزه با تروریزم تشکیل داد. 

ارتشبد جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ارتشبد والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه بنا به دعوت ارتشبد خلوصی آکار رئویس ستاد مشترک ارتش ترکیه در آنتالیا دیدار کردند. 

طرفین در زمینه آخرین وضعیت در مبارزه با تمامی گروه های تروریستی در سوریه، موضوعات امنیت منطقه ای، سوریه و عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

همچنین تدابیری که در چارچوب پیشگیری از حوادث ناخواسته بین نیروهای مسلح سه کشور اتخاذ خواهد شد مورد بررسی قرار گرفت. 

در این چارچوب طرفین در خصوص اجرای قراردادی مشابه قرارداد مربوط به هماهنگی عملیات هوایی در سوریه، برای سربازان عملیات زمینی نیز ارزیابی هایی انجام دادند. 

بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه ضمن ارزیابی هایی در زمینه این نشست اظهار داشت: "برای پاکسازی سوریه از تمامی عناصر تروریستی نیازمند هماهنگی بسیار خوبی هستیم. اگر این هماهنگی صورت نگیرد، ریسک درگیری ناخواسته ای وجود خواهد داشت." 

 

 



خبرهای مرتبط