واکنش سیاسیون ترکیه به آلمان ادامه دارد

نومان کورتولموش اقدام آلمان را بعنوان یک استاندارد یک بام و دو هوا و آنتی دموکراتیک ارزیابی کرد

684955
واکنش سیاسیون ترکیه به آلمان ادامه دارد

واکنشها به لغو برنامه وزرای ترک از سوی آلمان ادامه دارد.

نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه این اقدام را لعنوان یک جنجال دموکراسی بزرگ ارزیابی کرد.

کورتولموش در همایش رسانه ها که از سوی اتحادیه انتشاراتی های آناتولی در شهرستان کیزیلجاحمام آنکارا ترتیب یافت، شرکت جسته و دستورکار را مورد ارزیابی قرار داد.

کورتولموش در رابطه با لغو برنامه وزرای ترک از سوی آلمان اظهار داشت، این بطور واضح یک استاندارد یک بام و دو هوا و آنتی دموکراتیک بوده و غیرقابل قبول می باشد.

کورتولموش با اشاره براینکه، امیدوارم آلمانی ها از اشتباه خود بازگردند، به توسعه نژادپرستی در آلما جلب دقت کرد.

نومان کورتولموش تصریح کرد، بایستی گفت که دشمنی با اسلام و ترک یک جریان ضداسلام موثر می باشد که علی الخصوص در شخص اردوغان ملموس شده است.

کورتولموش در ارزیابی لغو برنامه دنیز بایکال نماینده آنتالیا از حزب جمهوری خلق از سوی خود وی اظهار داشت، آگر آقای بایکال نرفته باشند، عملی صحیح و بجا انجام داده اند.

کورتولموش در رابطه با سیاست خاورمیانه حکومت جدید امریکا با اشاره براینکه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در رابطه با خاورمیانه تعهداتی داشته، فقط هنوز چگونگی تاثیر این تعهدات مشاهده نمی شود، گفت، در مقایسه 20 سال پیش با امروز، می بینیم که خاورمیانه ای بی ثبات تر و ناامن تر وجود دارد. تا زمانیکه در خاورمیانه صلح تاسیس نشود، تاسیس صلح جهانی غیرممکن می باشد.

معاون نخست وزیر با تاکید براینکه، تلاطمات در منطقه منا که شامل خاورمیانه و افریقای شمالی می باشد، همه را تهدید کرده و این تهدید بواسطه سازمانهای تروریستی انجام می گیرد، تصریح کرد، اشغالها، جنگها، مداخلات نظامی، جنگهای داخلی و بی ثباتی های سیاسی موجب بروز مسئله بزرگ مهاجرین شده است.

کورتولموش در رابطه با اعاده فتح الله گولن سرکرده سازمان تروریستی فتو نیز با اشاره براینکه، وزارت دادگستری ترکیه تمامی اسناد و مدارک را به دادگستری امریکا ارائه کرده است، گفت، امیدواریم که امریکائیها مسئولیتهای خود را بجای بیاورند. می دانید اگر فتح الله گولن به کانادا برود، بدلیل نبود قرارداد اعاده مجرمین بین ترکیه و این کشور، می تواند روند سختی شکل بگیرد.  خبرهای مرتبط