خبر فوری - سقوط جنگنده سوریه در ترکیه

یک جنگنده متعلق به رژیم سوریه سقوط کرد

684694
خبر فوری - سقوط جنگنده سوریه در ترکیه

یک جنگنده متعلق به رژیم سوریه، در شهر حاتای ترکیه سقوط کرد.خبرهای مرتبط