بکیر بوزداغ : اقدام آلمان مغایر با آداب دیپلماتیک بود

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری اعلام کرد که لغو جلسه ای که قرار بود در شهر گاگناو آلمان در آن شرکت کرده و سخنرانی کند، موضعی مغایر با آداب دیپلماتیک میباشد

684532
بکیر بوزداغ : اقدام آلمان مغایر با آداب دیپلماتیک بود

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری اعلام کرد که لغو جلسه ای که قرار بود در شهر گاگناو آلمان در آن شرکت کرده و سخنرانی کند، موضعی مغایر با آداب دیپلماتیک میباشد.

بوزداغ در راه بازگشت به آنکارا از شهر مالاتیا ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت: لغو این سخنرانی به معنی رد و انکار ارزشهایی است که در قانون اساسی آلمان جای گرفته و اتحادیه اروپا در هر فرصتی آن را مطرح میکند. مقامات دولتی اینکشور باید در برابر نگرشهای تفرقه برانگیز و نابود کننده حقوق و دموکراسی نظیر تبعیض، خارجی ستیزی، اسلام هراسی مبارزه کنند.

وزیر دادگستری همچنین گفت: اصلا گمان نمیکردم که این جلسه لغو شود. حتی به ذهنم هم خطور نمیکرد. آن روز با وزیر  دادگستری آلمان قرار ملاقات داشتیم. درخواست ملاقات از سوی او مطرح شده بود. من نیز این دیدار را قبول کردم. قرار بود وزیر دادگستری آلمان به این جلسه آمده و در آنجا دیدار کنیم. ولی با لغو جلسه من هم این دیدار را لغو کردم. چنین احتمالی حتی به گوشه ذهنم هم خطور نکرده بود. ولی متاسفانه چنین اقدامی انجام شد.  

بوزداغ با اشاره به اینکه ملت ترکیه در رفراندوم تصمیم گیری خواهند کرد، گفت: نه آلمانی ها و نه دیگر کشورها در این زمینه تصمیم خواهند گرفت.خبرهای مرتبط