واکنش احزاب مخالف به اقدام آلمان

اوزگور اوزال قائم مقام گروه پارلمانی حزب جمهوری خلق اعلام کرد، سانسور عملی یک وزیر که به نمایندگی از ترکیه به خارج از کشور سفر کرده توسط کشوری که با آن روابط دیپلماتیک عالی دارد، غیرقابل قبول میباشد

684288
واکنش احزاب مخالف به اقدام آلمان

اوزگور اوزال قائم مقام گروه پارلمانی حزب جمهوری خلق اعلام کرد، سانسور عملی یک وزیر که به نمایندگی از ترکیه به خارج از کشور سفر کرده توسط کشوری که با آن روابط دیپلماتیک عالی دارد، غیرقابل قبول میباشد.

اوزال در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت: حتی کسی باشد که از نظر فکری با ما اختلاف نظر داشته باشد، چنین رفتاری با او در یک کشور دوست و متفق غیرقابل قبول است.

اوزال با اشاره به اینکه حزب جمهوری خلق همواره از آزادی بیان حمایت میکند، گفت: همه آزادند تا اندیشه های خود را بیان کرده و این نباید به هیچ وجه منع شود.

وی با اشاره به اینکه سانسور عملی یک وزیر که به نمایندگی از ترکیه به خارج از کشور سفر کرده توسط کشوری که با آن روابط دیپلماتیک عالی دارد، غیرقابل قبول میباشد، گفت: این اقدامی نادرست است. این اقدام، کشور آلمان را که همواره دم از آزادی اندیشه و بیان میزند، زیر سوال میبرد.

حزب دموکراتیک خلق ها نیز به موضع آلمان واکنش نشان داد.

عثمان بایدمیر سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ها گفت: یک سیاستمدار باید بتواند در هر کجا و در هر موقعیتی اندیشه های خود را بیان کند. این اندیشه ها نباید منع شده و تجرید شود.  خبرهای مرتبط