انتقاد شدید عمر چلیک از آلمان

عمر چلیک: ترک هراسی موجب گسترش جریانات راست افراطی خواهد شد

684126
انتقاد شدید عمر چلیک از آلمان

 

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه اعلام داشت، ترک هراسی موجب گسترش جریانات راست افراطی که بطور مستقیم ارزشهای دموکراتیک را تهدید می کند، خواهد شد.

بکیربوزداغ وزیر دادگستری و نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به آلمان که ترتیب اجلاس با شهروندان ترک این کشور را لغو کرده است، واکنش نشان دادند.

عمر چلیک در ازمیر موضوع مذکور را مورد ارزیایی قرار داده و اظهار داشت، مدت مدیدست از ترکیه که یک کشور اروپایی می باشد، این پیام را می دهیم، ارزشهای خود را تهدید می کنید. این از نظر رفاه مشترکمان، موضع بی نهایت خطرناکی می باشد. امیدواریم که از این اشتباه بازگردید.

چلیک با اشاره براینکه، اقدام آلمان " دیوار چیدن " می باشد، تصریح کرد، ضرر و زیان این دیوار نیز به خود آلمان خواهد رسید.

وزیر اتحادیه اروپا گفت، خود آنها باید با این رو در رو بشوند. ارزشهای اصلی را خاطرنشان می سازیم. این اقدام در حقوق دموکراتیک نگنجیده و بمعنای جلوگیری از این حقوق می باشد. حق تشکیل اجلاس حق آزادی بیان، حقوق اصلی محسوب شده و شما از این حقوق جلوگیری می کنید.

عمر چلیک در ادامه افزود، آلمان که تشکیل جلسه وزرای جمهوری ترکیه با شهروندان ترک مقی این کشور جلوگیری بعمل آورده است، در اصل به یک کمپین معطوف به سیاست داخلی ترکیه تحقق می بخشد.  


برچسب ها: #عمر چلیک , #آلمان

خبرهای مرتبط