چاووش اوغلو: این روند به یک عملکرد سیستماتیک دولت در سایه آلمان تبدیل شده است

وزیر امور خارجه ترکیه در رابطه با لغو سخنرانی وزیر دادگستری کشور برای شهروندان ترک توسط دولت آلمان گفت: پیشتر نیز این نوع مانع تراشی ها توسط دولت این کشور صورت گرفته بود.

683785
چاووش اوغلو: این روند به یک عملکرد سیستماتیک دولت در سایه آلمان تبدیل شده است

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در رابطه با لغو سخنرانی وزیر دادگستری کشور برای شهروندان ترک توسط دولت آلمان گفت: پیشتر نیز این نوع مانع تراشی ها توسط دولت این کشور صورت گرفته بود.  به نظر می رسد، "این روند به یک عملکرد سیستماتیک دولت آلمان تبدیل شده است".

وی افزود: با اعمال فشارهای سیستماتیک به جامعه ترکها٬ نمی توان به آنها تشر زد. در این امر موفق نخواهید شد. بیایید باهم حرکت کنیم و نسبت به جامعه ترکها نیز مشترک فعالیت کنیم. 

چلووش اوغلو ادامه داد: شما باید ما را به عنوان یک شریک هم تراز بپذیرید. ترکیه کشوری در خدمت شما نیست و شما هم رئیس ترکیه نیستید. شما درجه یک و ترکیه درجه دو نیست. رفتار ما با شما اینگونه نیست. شما نیز باید با ترکیه مانند یک کشور برابر رفتار کنید.خبرهای مرتبط