واکنش وزیر دادگستری ترکیه به کشورهای غربی حامی تروریسم " پ ک ک "

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه ،عدم ممانعت از فعالیت های سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " در کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرار داد

واکنش وزیر دادگستری ترکیه به کشورهای غربی حامی تروریسم " پ ک ک "

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه طی سخنانی در مراسم گشایش ساختمان اتحادیه دموکرات های ترک اروپایی در شهر استرازبورگ فرانسه عدم ممانعت از فعالیت های سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " در کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرار داد.

بکیر بوزداغ ضمن اشاره به اینکه ترکیه هرگز سازمانهای تروریستی را از یکدیگر تفکیک نکرده است به همبستگی ترکیه در زمینه مبارزه با سازمانهای تروریستی تاکید نمود.

بکیر بوزداغ چنین گفت : عاملان کودتای نافرجام 15 ام جولای ، بمباران مجتمع ریاست جمهوری و کسانی که شهروندان ترکیه را به شهادت رسانده، به دولت جمهوری ترک ضرر رسانده و سعی کردند تا رئیس جمهوری ترکیه را به قتل برسانند، از سوی کشورهای غربی تحت حمایت قرار گرفته اند . سعی می شود تا به این افراد حق پناهندگی داده شود ، این طرز برخورد مغایر با دموکراسی و بافت دولت حقوقی است.

بکیر بوزداغ با تاکید بر اینکه سازمان تروریستی " پ ک ک " هنوز هم تحت حمایت اروپاست خاطر نشان کرد : با اینکه شورای اروپا و کشورهای اروپایی " پ ک ک " را بعنوان یک سازمان تروریستی قبول می کنند ولی به گشایش نمایشگاه از سوی سازمان تروریستی " پ ک ک " که به کشتار انسانهای معصوم و زنان و کودکان ادامه می دهد، در شورای اروپا در بروکسل اجازه می دهند.

وزیر دادگستری ترکیه  ضمن اشاره به اینکه که آیا سازمان تروریستی داعش و یا یک سازمان تروریستی دیگر در اروپا می تواند غرفه باز کند؟ و یا نمایشگاه باز کند ؟ و یا تبلیغات انجام دهد ؟ نه خیر نمی تواند ، به کشورهایی که بین سازمانهای تروریستی تبعیض قائل می شوند واکنش نشان داد.خبرهای مرتبط