فیکری ایشک : ترکیه از اروپا و آمریکا انتظار ملاحظه و حس درک متقابل را دارد

اظهارات وزیر دفاع ملی ترکیه در کنفرانس مونیخ آلمان

فیکری ایشک : ترکیه از اروپا و آمریکا انتظار ملاحظه و حس درک متقابل را دارد

فیکری ایشک وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در کنفرانس " نقش ترکیه در منطقه ای که در آن واقع شده است " اعلام  در مونیخ اعلام داشت : ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم قبل از هر چیز از کشورهای اروپایی و ایالات متحد آمریکا انتظار بر خورد توام با حسن نیت و حس درک متقابل را دارد.

وزیر دفاع ملی ترکیه با تاکید بر اینکه ترکیه تنها کشور منطقه است که بشکلی موثر و قاطعانه با سازمان تروریستی داعش مبارزه می کند گفت : ترکیه در موازات مسئله کوچ منطقه ای در عین حال با سازمانهای تروریستی داعش، پ ک ک و فتو بشکلی موثر مبارزه می کند . ترکیه قبل از هر چیز از کشورهای غربی انتظار دارد ملاحظه و درک متقابل را دارد.

فیکری ایشک چنین گفت : اگر یک سازمان تروریستی به اروپا آسیب می رساند، این بدین معنی است که بایستی با این سازمان تروریستی مبارزه شود، ولی باید از این طرز برخورد که اگر به اروپا آسیب نمی رساند پس آن را نادیده بگیریم انصاراف ورزید. حرکت آزادانه و راحت سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " در اروپا و حتی ترتیب تظاهرات با حمل پوسترهای سرکرده این سازمان تروریستی و در نتیجه تمجید و ستایش از خشونت به هیچ عنوان از سوی ترکیه قابل قبول نمی باشد.

وزیر دفاع ترکیه با اشاره به اینکه تلاش های مذبوحانه برای جای دادن ترکیه در کنار سازمان تروریستی داعش نیز بی معنی است گفت : در حالیکه ما با سازمان تروریستی داعش تا این اندازه بطور موثر مبارزه می کنیم و برای نابود سازی آن در سوریه عملیات سپر فرات را آغاز کردیم ، مشاهده برخی مطالب نادرست درمطبوعات غربی برای جای دادن ترکیه در کنار داعش موجب تاثر و تاسف ما می گردد.خبرهای مرتبط