رئیس ستادکل امریکا به ترکیه خواهد آمد

باکو پایتخت آذربایجان از یک دیدار حساس میزبانی می کند

رئیس ستادکل امریکا به ترکیه خواهد آمد

باکو پایتخت آذربایجان از یک دیدار حساس میزبانی می کند.

ژوزف دانفورد رئیس ستادکل نیروهای مسلح امریکا و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در باکو گردهم آمدند.

دانفورد قبل از این دیدار از سوی الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان بحضور پذیرفته شد.

دانفورد از الهام علی اف بپاس یاری به مبارزه بین المللی با تروریزم و یاری به دیدار با وزیر خارجه روسیه سپاسگزاری کرد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح روسیه نیز با ذاکر حسن اوف همتای آذربایجانی خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار تحولات اخیر در منطقه و سوریه و مبارزه  با تروریزم مورد بررسی قرار داده شد.

براساس اطلاعات ارائه شد، روسای ستاد کل آذربایجان و روسیه تصمیم گرفتند که در زمینه کاهش تنش در جهان همکاری نمایند.

رئیس ستادکل امریکا در 17 ام فوریه به ترکیه خواهد آمد.خبرهای مرتبط