گردشگری با افزایش روابط کمک زیادی به برادری و صلح جهانی می کند

بینعلی ییلدیریم: همکاری های بین المللی در حوزه گردشگری را افزایش خواهیم داد

673714
گردشگری با افزایش روابط کمک زیادی به برادری و صلح جهانی می کند

بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در همایش جهانی گردشگری استانبول اظهار داشت: همکاری های بین المللی در حوزه گردشگری را افزایش خواهیم داد. 

ادامه سخنان نخست وزیر ترکیه در این همایش به شرح زیر است:

گردشگری با افزایش روابط میان مناطق جغرافیایی مختلف دنیا، کمک زیادی به برادری و صلح جهانی می کند.

هنگامی که روی کار آمدیم (سال 2002) سالیانه حدود 13 میلیون توریست به ترکیه می آمدند و سال گذشته این میزان به 40 میلیون نفر افزایش یافت.

درآمد ترکیه در بخش گردشگری از 12 میلیارد دلار در سال 2002 به 30 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافت.

تعداد فرودگاه های کشور را از 26 فرودگاه در سال 2002 به 55 فرودگاه افزایش دادیم.

گردشگری حوزه مهمی برای پایداری صلح و برادری است. کسانی که در این زمینه تلاش می کنند سفیر صلح محسوب می شوند. از همه آن ها قدردانی می کنم.

نباید از تروریسم برای ضربه زدن به صنعت گردشگری و یا به دست آوردن مزیت در این صنعت استفاده کرد. از دیدار و برقراری برادری میان مردم با یکدیگر و ایجاد صلح منطقه‌ای و جهانی حمایت کنیم، نه اینکه مانع آن شویم.

دولت گردشگری را فقط به عنوان بخشی مؤثر در راستای توسعه اقتصادی نمی بیند. ارزیابی یک بعدی از گردشگری ناقص است، کافی نیست. گردشگری پیش از همه گردهم آیی فرهنگ ها و تمدن ها ست. اگر به گردهم آیی فرهنگ ها برسیم، غلیان فرهنگی و از بین بردن پیش فرض ها را تامین خواهیم کرد. ما گردشگری را به عنوان تاثیر پذیری فرهنگی و ارزشی برای تقویت تلفیق ملت ها با یکدیگر می بینیم. گردشگری نقش مهمی در تقویت روابط بین المللی و حفظ روابط قوی میان جوامع مختلف دارد.

باید به جای اینکه انرژی، منابع و امکانات خود را صرف جنگ، تانک، توپ و تفنگ کنیم، صرف رفاه و خوشبختی جامعه و آینده ای روشن برای کودکان نماییم. تاریخ، آینده و گذشتگان حساب این کار را از ما خواهند پرسید.

متاسفانه امروزه برخی سعی دارند با پخش شایعه در مورد کشورهای دیگر و ناامن نشان دادن آن ها، در بخش گردشگری پیشرفت کنند. اما اینها رفتار مناسبی نیستند.

هیچ جایی مبرا از تروریسم نیست. ترس از تروریسم و ترساندن از آن تنها به نفع تروریسم و تروریست ها خواهد بود. لذا با افتخار و اعتماد به نفس کامل می گویم به همان میزانی که آمریکا امن است ترکیه نیز امن است. به همان اندازه ای که اروپا و پاریس امنیت دارد استانبول نیز دارد. به همان میزانی که سارایوو و باکو امن است آنکارا و ازمیر نیز امنیت دارد.

در دهه 70 میلادی مرکز هوانوردی آمریکا بود. در دهه 80 اروپای غربی و در دهه 90 اروپا بود. پس از سال 2000 به سوی شرق آمد و در حال حاضر مرکز هوانوردی به سوی ترکیه می آید. این امر تکرار تاریخ است. زمانی برای رسیدن به ثروت با جاده ابریشم و ادویه جات از شرق به غرب مهاجرت می کردند. اکنون ثروت مجددا به شرق بازگشت. لذا اکنون سیر مهاجرت از غرب به شرق آغاز شده است. اگر می خواهید به غرب یا شرق بروید باید از آناتولی عبور کنید. راه دیگری ندارید.خبرهای مرتبط