اردوغان: جهان اسلام در حلقه ای از آتش احاطه شده است

رییس جمهوری ترکیه اظهار داشت: جهان اسلام در حلقه ای از آتش احاطه شده و این روزها در حال عبور از آزمونها و روزهای سختی است.

671968
اردوغان: جهان اسلام در حلقه ای از آتش احاطه شده است

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه با انتشار یک توییت در رسانه های اجتماعی نوشت:" جهان اسلام در حلقه ای از آتش احاطه شده و این روزها در حال عبور از آزمونها و روزهای سختی است. مسلمانان که به دلیل در اولویت قرار دادن هویت های قومی و مذهبی خود نسبت به یکدیگر بیگانه شده اند در سوریه و عراق و بسیاری جاهای دیگر، در حال خرد کردن همدیگر هستند. از سوی دیگر در جهان و بخصوص در غرب شاهد فعالیتها و نیتهای شومی چون ارتباط داده شدن دین مقدسمان با تروریسم هستیم."

اردوغان افزود:" من به عنوان یک مسلمان، همه اتهامات تروریستی مرتبط با اسلام را، بی اعتنا به منبع نقل ان، مردود می دانم."

رییس جمهوری ترکیه در توییت خود نوشت:"بر این باورم که زمان حرکت جمعی برای کل منطقه، کل جهان اسلام و حتی اتحاد در راستای نجات آینده بشریت فرا رسیده است."

اردوغان تاکید کرد:" تمامی گروههای داعش، القاعده، بوکوحرام، پ ک ک، ی.پ.گ، الشباب و فتو  که جغرافیای ما را متحمل این رنجها کرده اند محکوم می کنم."  

وی تصریح کرد:"همه دولتهای برادر را در راستای وحدت و برادری، برای تعقیب سیاستهای وحدت افرین فرا می خوانم."خبرهای مرتبط