بیش از 4 میلیون نفر در ماه ژانویه با ترکیش ایرلانیز پرواز کردند

حدود 4.1 میلیون نفر در ماه ژانویه 2017 با شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانیز سفر کرده اند

671645
بیش از 4 میلیون نفر در ماه ژانویه با ترکیش ایرلانیز پرواز کردند

بر اساس اطلاعیه شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانیز ترکیه در پایگاه اطلاع رسانی عمومی «کاپ»، در ارتباط با داده های شبکه های پروازی داخلی و خارجی ژانویه امسال؛ شمار مسافران این شرکت هواپیمایی در ژانویه امسال نسبت به همین دوره از سال گذشته با 12 درصد کاهش از 4.7 میلیون به 4.1 میلیون نفر رسیده است.

بر این اساس کاهش مسافران در پروازهای داخلی 5.1 درصد و در پروازهای خارجی 17 درصد مشاهده می شود. میزان پر بودن هواپیما ها نیز با 1.1 درصد کاهش 72.7 رسید.

طبق این خبر تعداد هواپیماهای مسافربری این شرکت در طی یک سال از 298 فروند به 333 فروند افزایش یافته است.

شایان ذکر است که تحلیل گران، شرایط نامساعد جوی در ژانویه امسال را دلیل کاهش شمار مسافران عنوان کرده اند.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط