اردوغان اصلاحات قانون اساسی ترکیه را تایید کرد

خبر فوری

اردوغان اصلاحات قانون اساسی ترکیه را تایید کرد

مصوبه شماره 6771 درباره اصلاحات قانون اساسی ترکیه حاوی تغییر سیستم کنونی به ریاستی پس از تایید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور به نهاد نخست وزیری ارسال شد. خبرهای مرتبط