همه پرسی برای اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، روز 16 آوریل انجام خواهد شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی را تایید کرد

همه پرسی برای اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، روز 16 آوریل انجام خواهد شد

بر اساس بیانیه صادره از مرکز رسانه ای ریاست جمهوری، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت، قانون مرتبط با انجام اصلاحات در قانون اساسی جمهوری ترکیه که به همه پرسی گذاشته خواهد شد را برای انتشار، به نخست وزیر ارسال کرده است.

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، ابراز داشت که همه پرسی برای اصلاحات در قانون اساسی، روز 16 آوریل انجام خواهد شد.

نخست وزیر ترکیه، طی سخنرانی اش در نوشهیر، گفت: "رئیس جمهورمان، انجام اصلاحات در قانون اساسی را تایید کرده است. به همین دلیل تاریخ همه پرسی مشخص گردید. به امید خدا روز 16 آوریل همه پرسی انجام خواهد شد. این تغییرات که از سوی مجلس تهیه شده  و از سوی رئیس جمهور نیز امضا گردیده است، از سوی شهروندانمان نیز تایید خواهد گردید."

نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه نیز طی سخنانش در آفیون گفت: "با تایید انجام اصلاحات در قانون اساسی از سوی جناب رئیس جمهورمان، از این پس چشمان به هیئت عالی انتخابات معطوف خواهد شد. هیئت عالی انتخابات، احتمالا تاریخ 16 آوریل را مناسب دانسته و تصمیمشان در خصوص انجام همه پرسی طی 60 روز را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد."

در صورتیکه پیشنهاد در همه پرسی نیز تایید گردد تعداد نمایندگان مجلس از 550 به 600 افزایش خواهد یافت و شرط سن نمایندگان مجلس از 25 به 18 کاهش خواهد یافت.

انتخابات مجلس ملی کبیر ترکیه و ریاست جمهوری نیز هر 5 سال یک بار و در یک روز انجام خواهد شد.

ارتباط فردی که به ریاست جمهوری انتخاب میگردد، با حزبش قطع نخواهد شد.خبرهای مرتبط