نخست وزیر انگلستان وارد آنکارا شد

نخست وزیر میهمان در وحله نخست در آرامگاه آتاترک کبیر حضور یافت

660760
نخست وزیر انگلستان وارد آنکارا شد

 

ترزا می نخست وزیر انگلستان بنابه دعوت بینالی یلدیریم نخست وزیر به ترکیه آمد.

نخست وزیر میهمان در وحله نخست در آرامگاه آتاترک کبیر حضور یافت.

ترزا می در آرامگاه آتاترک تاج گل نهاده و در حضور معنوی ایشان ادای احترام کرد.

می سپس در مجتمع ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بحضور پذیرفته خواهد شد.

ترزا می سپس در چانکایا طی مراسم رسمی از سوی بینالی یلدیریم مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

در مذاکرات بعد از تصمیم انگلستان رابطه با خارج شدن از اتحادیه اروپا، روابط دو کشور با تمامی جزئیاتش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مذاکرات همچنین پیرامون موضوعات بسیاری از مبارزه با تروریزم گرفته تا مسئله قبرس و از تجارت تا تحولات منطقه ای  بحث و تبادل نظر خواهد شد.

دو نخست وزیر سپس جلسه مطبوعاتی مشترکی ترتیب خواهند داد.

ترزا می در پی جلسه مطبوعاتی در ضیافتی که در کاخ چانکایا به افتخار ایشان ترتیب داده خواهد شد، شرکت خواهد جست.خبرهای مرتبط