واکنش وزارت امورخارجه ترکیه به طرح مورد نظر ترامپ برای تشکیل مناطق امن در سوریه

حسین مفتی اوغلو : ترکیه از بدو امر مدافع تز تشکیل مناطق امن در سوریه است

واکنش وزارت امورخارجه ترکیه به طرح مورد نظر ترامپ برای تشکیل مناطق امن در سوریه

حسین مفتی اوغلو سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت : ترکیه از بدو امر مدافع تز تشکیل مناطق امن در سوریه می باشد.

مفتی اوغلو در رابطه با مناطق امن در سوریه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدد تشکیل آن می باشد اعلام داشت : تشکیل مناطق امن در سوریه موضوعی است که ترکیه از بدو بروز بحران سوریه از آن دفاع کرده است. بازگشت دهها هزار بردار سوری مان به این مناطق که در پی عملیات جرابلس تحقق یافت بهترین نمونه برای تشکیل مناطق امن در سوریه می باشد.

در این میان دیمیتری پسکو سخنگوی کاخ کرملین نیز در رابطه با طرح مورد نظر ترامپ برای تشکیل مناطق امن در سوریه گفت : بایستی تمامی نتایج احتمالی این طرح بخوبی حساب شود.

پسکو در پاسخ به سوالات روزنامه نگاران گفت : اجرای چنین تصمیمی به شرط عدم وخامت هر چه بیشتر وضعیت پناهجویان در سوریه حائز اهمیت است.

پسکو افزود : در این زمینه با آمریکا مذاکراتی انجام ندادیم و این تصمیم خود واشنگتن است.خبرهای مرتبط