وزیر کشور ترکیه : با حامیان تروریسم مسامحه نخواهد شد

سلیمان سویلو وزیر کشور اعلام کرد که موضع ترکیه در قبال مبارزه با تروریسم بسیار واضح و روشن است

656024
وزیر کشور ترکیه : با حامیان تروریسم مسامحه نخواهد شد

سلیمان سویلو وزیر کشور اعلام کرد که موضع ترکیه در قبال مبارزه با تروریسم بسیار واضح و روشن است.

سویلو در مراسم سوگند دانشجویان قراردادی دانشگاه افسری با اعلام اینکه، "با حامیان تروریسم هرگز مسامحه نخواهد شد " در خصوص عملیات مبارزه با ترور اطلاعاتی ارائه کرد.

سلیمان سویلو با بیان اینکه در سال 2016، 23 بمبگذاری انتحاری خنثی شده است، اعلام کرد که طی سه ماه اخیر 5 هزار و 800 عملیات علیه سازمان های تروریستی ترتب یافته و 800 مخفیگاه متعلق به تروریستها منهدم شده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه ترکیه در مقابله با تهدید تروریسم ملزم به انجام دو کار میباشد، گفت: یکی از اینها تعریف صحیح از این تهدید و دیگری نیز تعیین صحیح اصول مبارزه با تروریسم میباشد.

سلیمان سویلو با بیان اینکه امروز در ترکیه، تهدید ترور از جانب سازمان جدایی طلب پ ک ک، KCK و YPG شاخه های آن، سازمان تروریستی فتو و داعش انجام میشود گفت: اگر چه سازمان هایی هستند که از نظر ساختاری با یکدیگر متفاوت و مستقل میباشند، ولی ایده اصلی همه آنها یکی بوده و حول محور یک هدف مشترک گرد هم می آیند.خبرهای مرتبط