همایش متفقین ناتو در بروکسل

ارتشبد حلوصی آکار ترکیه را در 176 امین اجلاس کمیته نظامی ناتو تمثیل کرد

653458
همایش متفقین ناتو در بروکسل

متفقین ناتو در چهارچوب 176 امین اجلاس کمیته نظامی در بروکسل گردهم آمدند.

اولین نشست این اجلاس که ارتشبد حلوصی آکار رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، ترکیه را در آن تمثیل کرد به ارزیابی کارکرد بافت فرماندهی و فعالیت میسیون های موجود در ناتو اختصاص داده شد.

تجدید بنیه در مدیترانه شرقی و شرکای استراتژِیک مرز شرقی پیمان نیز جزو سرفصلهای روز اول می باشند.

در برخی از نشستهای دور دوم اجلاس، اوکراین و گرجستان نیز تمثیل خواهند شد.خبرهای مرتبط