"ترکیه بهترین الگو برای میزبانی از پناهجویان است"

رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت از میزبانی سخاوتمندانه ترکیه از بیش از 3 میلیون پناهجو قدردانی کرد و آن را الگویی برای جهانیان دانست.

"ترکیه بهترین الگو برای میزبانی از پناهجویان است"

ویلیم لیسی سیونگ، رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: "ترکیه سخاوتمندانه میزبان بیش از 3 میلیون پناهجو و به نظر من بهترین الگو برای کل جهان در این زمینه است".

ادامه سخنان رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت به شرح زیر است:

زمانی که مردم به دلیل بروز درگیری، جنگ، آفات طبیعی و یا هر مشکل دیگری کشورشان را ترک می کنند، باید وضعیت آن ها را درک کنیم و سیاست مرزی خود را بر این اساس تغییر دهیم.

از ترکیه بابت کمک به پناهحویان در زمینه آموزش و تامین شغل تقدید می کنیم. باید فداکاری و ایثار ترکیه را بیشتر به اطلاع افکارعمومی جهان برسانیم.

سیاست های ضد مهاجرتی در اروپا شدت یافته است. متاسفانه بسیار از سیاسیون به جای اینکه از موقع و جایگاه خود برای کمک به نیازمندان، پناهجویان و پناهندگان بهره‌برداری کنند، آن را قربانی منافع سیاسی می کنند. در حالی که همه ما در قبال این افراد که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، مسئول هستیم.

بحران پناهجویان یک بحران جهانی است و در سال گذشته بیش از 5 هزار پناهجو در آب‌های مدیترانه هنگام عبور به اروپا جان خود را از دست دادند. از سال 2013 تاکنون نیز بیش از 18 هزار نفر بدین صورت جان باختند. این وضع نشان می دهد که سیاست های موجود کارساز نبوده است. بنابراین باید از سیاست های نجات‌بخش، حمایت کنیم.خبرهای مرتبط