خبر فوری

در دیاربکر حمله تروریستی ترتیب یافت

652603
خبر فوری

در دیاربکر یک حمله تروریستی ترتیب یافت. 

در این حمله تروریستی پلیس مورد هدف قرار گرفت. 

 خبرهای مرتبط