وزیر دفاع ملی ترکیه، وزیر دفاع عراق را به ترکیه دعوت کرد

وزیر دفاع ملی ترکیه از الغنیمی وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عراق برای سفر به آنکارا دعوت کرده است

وزیر دفاع ملی ترکیه، وزیر دفاع عراق را به ترکیه دعوت کرد

فیکری ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه، در رابطه با اردوگاه بعشیقه، ابراز داشت که از الغنیمی وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عراق برای سفر به آنکارا دعوت کرده است.

ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه، طی سخنانش در مجلس ملی کبیر ترکیه، گفت: "برای ما حفاظت از تمامیت ارضی عراق، بسیار مهم میباشد. در این رابطه به ادعاهای دیگر اجازه نخواهیم داد."

فیکری ایشیک قبلا با عثمان علی فرهود الغنیمی وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عراق در لندن دیدار کرده و پس از آن تصمیم به دعوت وی کرده است.

تاریخ دیدار الغنیمی از آنکارا، هنوز مشخص نیست.خبرهای مرتبط